Privacystatement

1.1       Privacystatement

1.1.1          Verwerking persoonsgegevens

Kees Nouws Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kees Nouws Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kees Nouws Fotografie verstrekt. Kees Nouws Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

1.1.2          Reden van verwerking persoonsgegevens

Kees Nouws Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kees Nouws Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Voor sport- en nieuwsfoto’s worden ter identificatie van de persoon of sporter en het evenement minimale persoonsgegevens toegevoegd aan de foto.

1.1.3          Bewaartermijnen

Kees Nouws Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Sport- en nieuwsfoto’s met gegevens van sporter en evenement die gemaakt zijn als vrije nieuwsgaring blijven op de site voor een langere tijd zichtbaar.

1.1.4          Delen van gegevens

Kees Nouws Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.1.5          Registratie websitebezoek

Op de website van Kees Nouws Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Kees Nouws Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

1.1.6          Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kees@knfoto.nl. Kees Nouws Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

1.1.7          BEVEILIGEN

Kees Nouws Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kees Nouws Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kees Nouws Fotografie.

Als u klachten heeft over hoe Kees Nouws Fotografie met uw gegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Dit is een website van Kees Nouws Fotografie.

Kees Nouws Fotografie is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06 – 53959771
E-mailadres: kees@knfoto.nl